ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχιτεκτονικές μελέτες & κατασκευές

  • Κατοικιών
  • Κτιριακών συγκροτημάτων
  • Γραφείων & καταστημάτων
  • Ανακαινίσεων
  • Εσωτερικών χώρων
  • Περιβάλλοντος χώρου
  • Εκθεσιακών περίπτερων

 

Βιοκλιματικος σχεδιασμός κτιρίων

Μελέτη εκμετάλλευσης ακινήτου

Ειδικές κατασκευές & σχεδιασμός επίπλων

Σχεδιασμός Εταιρικής ταυτότητας

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Διαδικασία Ν.4014/11

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ